Äpplet ligger i Grevie kyrkby. Vi har två avdelningar, lilla äpplet för våra yngre barn och stora Äpplet för de äldre barnen.  

Vi arbetar i nära samarbete mellan våra avdelningar med en helhetssyn på barnets hela förskoletid med lek och utforskande, glädje och lust.

 

Personalen på Äpplet