Hålehall

Gröna på kick off

Under torsdagen vandrade Gröna gruppen till Hålehall. Arbetet med naturrutor påbörjades och eleverna fick i uppgift att hitta insekter och andra småkryp både i löven på marken och i vatten som de senare ska artbestämma under höstens NO-lektioner. Förutom det kokades soppa i stormkök och hamburgare grillades över elden. Natten spenderades i sovsal eller vindskydd!