Uteskola

Friktion och enkla verktyg

Under veckans uteskola fick barnen lära sig om friktion och prova på våra vanligaste verktyg. Vad är lättast, att lyfta upp en cykel på en stor sten eller att knuffa upp den med hjälp av en plan yta? Lyfta eller häva upp en sten? Kan man hålla upp en dörr med hjälp av tidningspapper?