Fotografering

Analog fotografering på Storfritids 

Storfritids har fortsatt med att jobbat med fotografering och har nu fotograferat med digitalkamera, analog kamera samt framkallat film. Framkallningen gick i flera steg där dem fick mäta upp kemikalier och ta tiden. När framkallningen var färdig kunde dem se sina negativ. Negativen kommer att scannas in i datorn vid ett senare tillfälle för att kunna jämföra de digitala- med de analoga bilderna.