Drama

Drama med Celia

Dramapedagogen Celia, från Kulturskolan, har under fyra veckor undervisat eleverna i årskurs 2. Eleverna har fått lyssna på sagor från olika världsdelar och sedan fått dramatisera dem. Här är bilder från när två av grupperna spelar en asiatisk och en afrikansk pjäs.