Mystery Skype

Mystery Skype med Vietnam

Eleverna i årskurs 4 har Skypat med en skola i Vietnam. En okänd klass från någonstans i världen dyker upp på skärmen och klasserna ska ställa frågor till varandra som senare ger svar på varifrån den andra klassen kommer. Eleverna lär sig om andra länders kulturer, lär sig att tänka kritiskt samt lär sig att kommunicera på engelska.