Engelska

Fritids-engelskan har avslutning

Fritids har under vårterminen erbjudit engelska- och tyskalektioner för alla elever som vill lära sig och/eller utveckla sitt språk, detta med pedagogerna som vanligtvis har modersmålsundervisning på Asken. Under engelskans sista lektion blev det teparty för både elever och vårdnadshavare!