Uteskola

Naturrutor i skogen

Årskurs 1-3 har denna veckan varit i skogen. I arbetsgrupper har de fått jobba med naturrutor, där de valt en ruta, cirka 1x1 meter, som de ska studera och dokumentera under hela läsåret.
Vad finns i rutan nu, vad finns i rutan på vintern, vad finns i rutan på våren?

September månads fynd var bland annat svampar, spindlar, nyckelpigor, en gräshoppa och en tandrad!

Nästa vecka ska bilderna analyseras och växter och djur som hittats ska antecknas i skrivböckerna.