Tema Geografi

Vi målar världsdelar

På fritids fortsätter vi med temat geografi. Barnen fick rita de sju världsdelarna för att sedan klippa ut dem. Vi använde oss av en svamp och vattenfärger för att sedan använda det klippta pappret som mall. De olika mallarna var svåra att klippa ut vilket gjorde att vi tillslut använde oss av en och samma mall men resultaten unika med de olika valen av färger.