Idrott

6:or håller i en idrottslektion

I 6:ornas kursplan står det att man ska “planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil”. Vissa av eleverna har då valt att håll i en idrottslektion och denna gången var det fokus på att förebygga skador.