Gröna gruppen
Årskurs 4 till 6

I Gröna gruppen arbetar vi ålders- och ämnesintegrerat. Vi kombinerar praktisk och teoretisk undervisning, inne som ute. Här får eleverna förbereda sig för mer teoretiska studieformer på högstadiet.

Senaste inlägget i Grönas blogg

Pedagoger i Grönagruppen