Gula gruppen
Årskurs 2 till 3

Vi använder oss av ett varierat arbetssätt där samlingar, individuellt arbete och presentationer varvas utifrån Maria Montessoris tankar om hur barn lär sig. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete, kunskapsutveckling, arbetsro och lust att lära.

Senaste inlägget i Gulas blogg

Pedagoger i Gulagruppen