Blåa gruppen
Årskurs F till 1

Med hjälp av Montessorimaterialet i den förberedda klassrumsmiljön tränar eleven på att hitta koncentration, samarbeta, läsa, skriva, räkna och samtala kring upplevelser. Eleverna jobbar utifrån sin egen förmåga i en miljö som inspirerar till lärande.

Senaste inlägget i Blåas blogg

Pedagoger i Blåagruppen