Asken
Från förskoleklass till årskurs 6 bedrivs undervisningen i skolhuset Asken, som ligger i Grevie kyrkby. Skolan är en miljö där barnen ska mötas med respekt, känna trygghet, stimuleras till livslångt lärande och där förutsättningar ska finnas för att utveckla en god social kompetens.

Frihet under ansvar
Vi är en friskola som arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik samt läroplanen Lgr11. Skoldagen börjar med att ansvariga pedagoger och barnen hälsar på varandra genom att ta i hand.

Ett av våra ledord är ”Frihet under ansvar”. Detta genomsyrar hela verksamheten, ju större ansvar barnet tar desto större frihet får barnet. Barnen erbjuds goda möjligheter att påverka sin utbildning med stöd och hjälp av pedagoger/handledare. Gemensamma samlingar, genomgångar och diskussioner i grupp sker kontinuerligt.

Välkommen att ringa eller maila oss om du vill veta mer. Alla uppgifter finner du i sidfoten.

Likabehandlingsplan

Senaste inlägget i Askens Blogg

 

Personalen på Asken

Pedagoger

Elevstöd och resurs

Personal

Ina Angel Rektor 0705 - 64 69 87  MAIL

Ina Angel
Rektor
0705 - 64 69 87
MAIL

Birgitta Rausman Skolsköterska

Birgitta Rausman Skolsköterska