Asken
Från förskoleklass till årskurs 6 bedrivs undervisningen i skolhuset Asken, som ligger i Grevie kyrkby. Skolan är en miljö där barnen ska mötas med respekt, känna trygghet, stimuleras till livslångt lärande och där förutsättningar ska finnas för att utveckla en god social kompetens.

Frihet under ansvar
Vi är en friskola som arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik samt läroplanen Lgr11. Skoldagen börjar med att ansvariga pedagoger och barnen hälsar på varandra genom att ta i hand.

Ett av våra ledord är ”Frihet under ansvar”. Detta genomsyrar hela verksamheten, ju större ansvar barnet tar desto större frihet får barnet. Barnen erbjuds goda möjligheter att påverka sin utbildning med stöd och hjälp av pedagoger/handledare. Gemensamma samlingar, genomgångar och diskussioner i grupp sker kontinuerligt.

Välkommen att ringa eller maila oss om du vill veta mer. Alla uppgifter finner du i sidfoten.

 

Ina Angel
Rektor

Telefon 0705 - 64 69 87
rektor@bastadmontessori.se


Personalen på Asken

PEDAGOGER

ELEVSTÖD OCH RESURS

SERVICEPERSONAL

 Malin Eklund Skolsköterska

Malin Eklund
Skolsköterska

 Marianne Elofsson Lokalvårdare

Marianne Elofsson
Lokalvårdare

 Tommy Holm Vaktmästare

Tommy Holm
Vaktmästare

 Tommy Nidhögg Vaktmästare

Tommy Nidhögg
Vaktmästare

 Marzena Lauk Köksmästarinna

Marzena Lauk
Köksmästarinna