Våra verksamheter drivs på Bjärehalvön. Vi har tre förskolor. Kristallen i Båstad, Pärlan och Äpplet i Grevie. Här bedriver vi barnomsorg för barn från ett till fem år.

Vår skola och fritids, Asken, ligger i Grevie kyrkby.
Här går barn från förskoleklass upp till och med sjätte klass.

Gemensamt i våra verksamheter är att barnet alltid ska stå i fokus. Vår målsättning är att varje barn ska vara stark som individ och samtidigt tryggt fungera i grupp.

Välkommen att kontakta oss. All kontaktinformation finner du längst ned i sidfoten.

7Q3A4189.jpg

Pedagogiken

Genom att ge barnet möjlighet att själv välja aktivitet, tid och plats inom givna ramar får barnet självkontroll över inlärningen. Detta minskar stressen och rädslan att inte ”hinna med” att lära sig tillräckligt fort. Istället bevaras lusten till inlärning och det egna ansvaret växer. Eleverna går i åldersblandade grupper och lär sig mycket av varandra. Lärarna inspirerar,  vägleder och undervisar enskilt eller i grupp. Denna miljön inspirerar barnen att söka mer kunskap.

Det som skiljer Montessori mest från en ”vanlig” skola är bland annat alla de pedagogiska materialen. De är upplagda så att barnen börjar på förskolan att arbeta med material som är konkreta för att sedan, efterhand som kunskapen och förståelsen ökar, gå över till mer abstrakta uppgifter. Många av materialen är utformade så att flera sinnen blir inblandade, eftersom detta ökar minnet av inlärningen.

7Q3A4227.jpg

Maria Montessori

Montessoripedagogiken har fått sitt namn från dess upphovskvinna, Maria Montessori (1870-1952)

Hon var en Italiensk läkare som efter sin examen började arbeta på Roms universitets psykiska klinik där hon jobbade med mentalt handikappade barn. Montessori forskade mycket kring barns inlärningsprocess. Hennes kanske viktigaste upptäckt är att alla barn är förprogrammerade att vilja lära sig saker – det är en del av människans överlevnadsstrategi. Detta ligger till grund för all montessoripedagogik.

Genom att uppmuntra barnet då det befinner sig i en viss inlärningsfas kommer inlärningen att gå mycket lättare och barnet minns det för livet. Pedagogiken tillsammans med hennes tankar kring respekt för individen och respekt för omgivningen genomsyrar Montessoriverksamhet idag.


Värdegrund

Vi strävar efter att vara en demokratisk skola som präglas av trygghet, glädje och tolerans med ett arbetssätt som möjliggör kunskapsmässig, social och emotionell utveckling av eleverna. 

Båstad Montessori skall vara skolan där barnen har lust att lära och tar ansvar för sin inlärning samt där såväl personal som elever och föräldrar känner ett stort engagemang. 

Skolan vilar på en stark värdegrund, gemensam för barn, personal och föräldrar. Värdegrunden definierar ett antal önskvärda beteenden samt vilka värderingar som ligger till grund för dessa. 

Föräldrar och personal är föredömen för barnen men specifika aktiviteter kommer också att genomföras i barngruppen och bland personalen för att belysa dessa beteenden. Dessa aktiviteter kan bestå av rollspel, diskussioner och mycket mer och används för att förebygga mobbing och andra icke önskvärda beteenden.

Ett av målen med värdegrunden är att den skall vara gemensam för elever, lärare och föräldrar. Ett annat mål är att den ska kännas så rätt och naturlig så att man inte skall behöva tänka på den.

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Likabehandlingsplan


Skolans trivselregler

Jag visar respekt för mina klasskamrater, skolan, skolans material och för vuxna.  

När vi är inomhus går vi.

Vi pratar med låg röst och tillåter alla att lära sig ostört.

Vi använder vårdat språk. 


Matpolicy

Även maten är viktigt i föreningen. Barn i förskola och skola behöver näringsrik mat för att orka med skoldagen och för att uppnå en god hälsa. Dessa riktlinjer gäller för mat som vi serverar:

7Q3A3795.jpg

Barnen på våra förskolor, skola och fritidsverksamhet ska serveras välsmakande och vällagad mat i enlighet med skollagen och Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.

Maten skall i största möjliga mån vara lagad från grunden.

Råvarorna ska vara av god kvalitet, i första hand ekologiska och gärna närproducerade.

Kosten bör följa säsong och sträva efter att i huvudsak bygga på en kombination av långsamma kolhydrater, goda fetter, rikligt med frukt och grönt och fullvärdiga proteinkällor.

Vardagsmaten skall vara sockerfri vilket framförallt innebär att det inte ska serveras mat med dolt socker och att vardagsmaten som tillagas i köket inte sockras. I görligaste mån bör till exempel bröd, flingor och yoghurt vara osötat eller åtminstone ha socker långt ned i innehållsförteckningen. Vid högtider görs undantag men i stort sett skall skola/förskola vara sockerfria zoner vilket då även inkluderar sådant som utflyktsmat och fester.

Specialkosten är lika viktig som den konventionella. Alla ska få den kost de behöver och känna att de är trygga med den mat de får.

Personalen äter tillsammans med barnen i syfte att vara goda matförebilder och skapa lugn och ro kring måltiden.

Måltiden handlar inte bara om ett näringsintag utan är också en social händelse och vi arbetar med samtal och samspel kring måltidens olika delar.

Maten är vidare en viktig del i alla kulturer och i den mån det är möjligt firas högtider med traditionell mat.

Mat är en resurs som ingår i ett kretslopp och vi arbetar för att barnen lär sig detta och får ett sunt och hållbart förhållningssätt till mat.

Ett matråd bör finnas med representanter från skolledning, skolmåltider, elever och pedagoger.

Måltidsverksamheten ska utvärderas kontinuerligt genom kartläggning över vad som faktiskt äts och i form av enkäter.