Vår förening är medlemsägd. Det innebär att varje medlem har en röst att göra hörd. Vi hoppas att även du som medlem vill vara en del av vårt engagemang. Föräldraengagemang kan man ge på många olika sätt. Föräldrars engagemang i skolan är viktigt, både för barnen och föreningen. Stort som smått, allas engagemang välkomnas och tas tillvara.

Här kan du enkelt fylla i ett formulär för att bli medlem och ställa dig i kö till någon av våra enheter.


Organisation och styrelse

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet, och är ägarnas representanter. Styrelsens är huvudman för verksamheten och arbetar med föreningsövergripande frågor. Styrelsen har alltså ansvar för skola, förskola, fritids och föreningens ekonomi, Styrelsen är arbetsgivare för alla anställda i verksamheten.

Under styrelsen finns  tre verksamhetsledare – rektor, förskolechef och ekonomichef som ansvarar för var sin verksamhet; skola, ekonomi och förskola. Dessa tre ansvar för personal under respektive område.
De rapporterar till verksamhetschefen som rapporterar till styrelsen.

 
Verkställande ordförande  Birgitte Dahlin

Verkställande ordförande

Birgitte Dahlin

 

GDPR
Så här hanterar vi personuppgifter i föreningen.

Förslag till policy
informationssäkerhetspolicy Båstad Montessori

PDF

Förslag till policy
Personuppgiftspolicy Båstad Montessori

PDF

Vårdnadshavare till barn i förskolan

PDF

Vårdnadshavare till barn i grundskolan

PDF

Samtycke medlemmar

PDF